PageEditor 4.0 zgodnie ze standardami World Wide Web Consortium (W3C)

CMS Page Editor 4.0 wspomaga tworzenie i zarządzanie stronami dbając jednocześnie o zgodność z najważniejszymi standardami i zaleceniami opublikowanymi przez World Wide Web Consortium (W3C)

Zgodność kodu serwisu WWW ze standardami gwarantuje  poprawne wyświetlanie treści stron WWW w najpopularniejszych przeglądarkach (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera i inne) oraz na najpopularniekszych systemach i typach urządzeń.

Najważniejsze zalecenia W3C spełniane przez CMS Pageeditor:
a) standardy opisu stron internetowych:

  •  HTML (HyperText Markup Language) – dominujący język wykorzystywany do opisu stron internetowych. Honki Page Editor pozwala na przesyłanie dokumentów HTML zgodnie z RFC 2854.
  • XHTML (Extensible HyperText Markup Language) – nowoczesny język opisu stron internetowych, przedstawienie HTML w formie XML. Honki Page Editor pozwala na przesyłanie dokumentów XHTML zgodnie RFC 3236 lub nawet RFC 3023.
  • HPE pozwala również na trzymanie się załącznika "C" specyfikacji XHTML oraz przesyłanie dokumentów zgodnie z RFC 2084 (tryb zapewniający poprawne wyświetlanie strony również w przeglądarkach nieobsługujących XHTML – głównie Internet Explorer 6 oraz Internet Explorer 7)
  • Możliwe jest również zastosowanie "negocjacji zawartości" i – zależnie od preferowanych przez agenta użytkownika typów danych – przesyłanie dokumentów zgodnie z RFC 2854 lub RFC 3236.
  • XML (Extensible Markup Language) – uniwersalny język opisu danych pozwalający między innymi na zarządzanie zawartością stron wykonanych w technologi Flash. Honki Page Editor pozwala na przesyłanie dokumentów XML zgodnie z RFC 3023.
  • CSS (Cascading Style Sheets) – kaskadowe arkusze stylów, które umożliwiają rozdzielenie struktury dokumentu od formy jego prezentacji.


b) zalecenia dotyczące dostępności, publikowane przez założoną przez W3C inicjatywę WAI (Web Accessibility Initiative):

  • WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) WCAG to zbiór zaleceń dotyczących tworzenia dostępnych stron internetowych. Honki Page Editor wspomaga tworzenie elastycznych stron przyjaznych osobom niedowidzącym, osobom niewidomym korzystającym z czytników ekranowych czy też osobom korzystających z przeglądarek przestarzałych lub tekstowych. Przy pomocy HPE 4.0 można zarządzać stronami nawet o najwyższym poziomie dostępności (Potrójne-A).
  • ATAG (Authoring Tool Accessibility Guidelines) ATAG to zbiór zaleceń dotyczących tworzenia oprogramowania autorskiego, w tym dostępnych systemów CMS. Honki Page Editor jest częściowo zgodny z ATAG, dzięki czemu edycją stron mogą zajmować się również osoby z wadami wzroku i niedowidzące. Warunkiem jest korzystanie z jednej ze wspieranych przez HPE przeglądarek.

c) standardy dotyczące dynamicznej zmiany wyglądu strony:
Honki Page Editor umożliwia łatwe zaprogramowanie dynamicznych zmian wyglądu strony. Zmiany te realizowane są poprzez DOM (Document Object Model). HPE wspiera zarządzanie strony przy pomocy wszystkich 3 poziomów DOM (Level 1, Level 2 i Level 3), mimo iż obecnie żadna z przeglądarek nie obsługuje w pełni najwyższego – trzeciego – poziomu DOM.

Jesteśmy dla Ciebie 24/7/365

Z nami zapomnisz o Open Source i problemach z tym związanych.

Zamów Demo Poznaj atuty Page Editora

Newsletter

Dołącz do nas a otrzymasz 5% upustu, dostęp do promocji, wiedzę z zakresu content marketingu i SEO.

Facebook

Polub nas a otrzymasz 3% upustu, dostęp do promocji, wiedzę z zakresu content marketingu i SEO.