Mapa strony Sitemap XML

Najważniejsze informacje o mapie strony Sitemap.xml, czyli pliku którego stosowanie jest rekomendowane przez Google i inne wyszukiwarki.

Co to jest mapa strony SITEMAP.XML?

Sitemap, po polsku mapa strony, to plik zawierający informacje o najważniejszych linkach do stron, plików i multimediów znajdujących się w twojej witrynie. Struktura pliku wskazuje również na zależności pomiędzy linkami. Plik sitemap.xml informuje wyszukiwarkę Google, które pliki są istotne, choć to nie jest jedyny parametr wagi jaki przyznawany jest linkom wewnętrznym. Mapa strony to zatem swego rodzaju plik pomocniczy.

Czy warto instalować mapę strony?

Ponieważ Google zmienił w ostatnim czasie algorytmy i premiuje w wynikach wyszukiwania duże serwisy internetowe zawierające rozbudowane jakościowo treści, odpowiedź na postawione pytanie staje się oczywista. Tak warto wdrożyć plik sitemap.xml jeśli chcemy być wysoko w wynikach wyszukiwania Google. Czy coś się stanie, jeśli mapa nie jest wdrożona? Nic się nie stanie, choć lepiej żeby była. Jeśli natomiast nie jest aktualizowana to już większy problem, ponieważ struktura linków na stronie, które naturalnie odnajdzie robot wyszukiwarki indeksujący strony, może się nie zgadzać z tym co zostało zapisane w sitemap.xml. Ta nieścisłość danych może powodować problemy w indeksowaniu i lepiej taką mapę strony usunąć.

Jak wdrożyć mapę strony?

System CMS PageEditor nie wymaga od właścicieli serwisów WWW u których jest wdrożony, jakiegokolwiek działania, ponieważ mapa witryny generuje się automatycznie. Jeśli korzystacie z PageEditor i chcecie sprawdzić, czy mapa jest aktualna wpiszcie następujący adres : https://twoj-adres-strony.pl/sitemap.xml

Jak wygląda plik mapy witryny w PageEditor?

Poniżej zobaczycie fragment mapy witryny pageeditor.pl, której pełną wersję możecie zobaczyć wpisując https://pageeditor.pl/sitemap.xml Wybrany fragment:

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"

<url>

<loc>https://pageeditor.pl/wyniki-wyszukiwania</loc>

<lastmod>2020-06-20</lastmod>

</url>

<url>

<loc>https://pageeditor.pl/autorzy-systemu-cms</loc>

<image:image>

<image:loc>https://pageeditor.pl/_images/grafiki_top_podstrony_grey/klawiatura_2_PageEditor_podstrona_top_grey.jpg</image:loc>

</image:image>

<lastmod>2021-12-31</lastmod>

</url>

<url>

<loc>https://pageeditor.pl/zastosowanie-cms</loc>

<lastmod>2021-09-03</lastmod>

</url>

Najważniejsze informacje dotyczące mapy witryny.

Stosując się do wytycznych opisanych w Centrum pomocy wyszukiwarki Google mamy pewność, że zrobione zostało wszystko, aby mapa witryny została zauważona i zaindeksowana. Tworząc generator sitemap.xml dla systemu CMS  PageEditor wzięliśmy pod uwagę następujące wytyczne:
- najlepszym miejscem do publikacji mapy witryny jest katalog główny,
- podawaj w mapie witryny tylko te adresy, które chcesz indeksować,
- używaj rozszerzeń mapy witryny, aby wskazać multimedia i grafiki,
- informuj Google o wersjach językowych,
- Google zwróci uwagę na wartość <lastmod> jeśli jest spójna i zweryfikowana,
- poinformuj o adresie mapy strony w pliku robots.txt
- nie umieszczaj w pliku przekierowań 301 i 302 oraz stron nieistniejących z błędem 404,
- zrezygnuj z umieszczania w mapie witryny ścieżek procesu zakupowego jak też innych mniej istotnych dla Ciebie stron,
- pliki mapy witryny należy zakodować w standardzie UTF-8,
- jeśli serwis zawiera kilka wersji językowych należy poinformować Google za pomocą adnotacji hreflang.

Jak wiele wytycznych i rekomendacji również te dotyczące mapy witryny się zmieniają. Korzystając z CMS PageEditor nie musisz się zastanawiać, czy Twoja
mapa witryny jest zgodna ze standardami, ponieważ w ramach abonamentu dopasowujemy mapę strony do najnowszych standardów między innymi wyszukiwarki Google. 

Jak pomóc Google w indeksowaniu serwisu WWW?

Pamiętaj, że generowanie mapy witryny co 24h nie oznacza, że linki i treści będą co 24h indeksowane. Pomóc w indeksacji można przy pomocy Search Console wykonując ręczne zgłoszenie sitemap.xml oraz przy pomocy serwisów WWW oferujących Ping Submission oznaczające pingowanie, czyli zgłaszanie zmienionej treści do wyszukiwarek. To drugie rozwiązanie nie ma współcześnie potwierdzonej skuteczności, ale profilaktycznie możesz takie działanie wykonać. 

Jak sprawdzić, czy strona została zaindeksowana przez Google?
Jeśli masz wątpliwości, czy linki do Twojej strony zostały zaindeksowane, czyli dodane do katalogu Google możesz wykonać prosty test, wpisz w oknie przeglądarki site:nazwa-domeny np. site:honki.pl i zobacz czy na liście wyników wyszukiwania jest liczba linków zgodna z sitemap.xml. Jeśli Twój CMS nie podaje dokładnie liczny linków jaka jest w Twoim serwisie WWW, możesz skorzystać z Search Console i tam sprawdzić, ile adresów stron zostało przesłanych podczas dodawania sitemapy Twoje strony. 

Co zrobić, jeśli jest problem z indeksowaniem serwisu WWW?
Powodów braku indeksacji lub błędów w indeksowanych linkach może być wiele. Zachęcamy do sprawdzenia, czy Twoja mapa witryny jest zgodna ze standardami Google, poczytać artykuły o mapie witryn, zgłosić się do swojego dostawcy systemu CMS, wyjaśnić z nim wątpliwości i rozwiązać problem. W takich pracach przydaje się spojrzenie specjalistów od pozycjonowania i specjalistów od Google Marketingu. Pierwsza konsultacja bywa najczęściej bezpłatna, więc warto z nimi porozmawiać co może być przyczyną problemów.

Jesteśmy dla Ciebie 24/7/365

Opowiedz nam o swoim projekcie, a zajmiemy się nim od A-Z.

NAPISZ DO NAS Najważniejsze zastosowania PageEditor