Zarządzanie leadami

Działania marketingowe i sprzedażowe na jednym ze swoich etapów mają na celu pozyskanie informacji o kliencie zainteresowanym oferowanym produktem lub usługą. Dane, które zostają przekazane stają się leadem. Przekazywanie danych odbywa się na różne sposoby i w różnych miejscach. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie sprawnie zarządzać danymi, ponieważ spływają w różnych formatach do różnych miejsc a źródło ich pochodzenia bywa trudne do zidentyfikowania.

Miejsce leada w lejku sprzedażowym.

Lejek sprzedażowy to pojęcie znane dobrze każdemu zajmującemu się sprzedażą lub marketingiem. Celem jego jest poprowadzenie procesu sprzedaży od wzbudzenia zainteresowania u potencjalnych klientów przy pomocy działań promocyjnych aż do dokonania zakupu. Najczęściej przedstawiany jest w formie czterech etapów:

1. Top of the Funel czyli ToFu to część najwyższa lejka, początkowa której zadaniem jest wzbudzanie świadomości u klienta przez działania online i offline, prowadząc promocje, profile w Social mediach czy działania PR.

2. Middle of the Funnel to część MoFu. Druga faza, w której zadaniem jest zbudowanie zainteresowania potencjalnego klienta naszym produktem lub usługą. Znakomicie sprawdza się tu content marketing, którego zadaniem jest edukacja, doradztwo, pomoc.

3. Bottom of the Funnel to trzecia część określana w skrócie jako BoFu. To etap, w którym klient powinien zostać ostatecznie przekonany do dokonania zakupu. Tu często pozyskujemy leady sprzedażowe wysokiej jakości tj. takie, które z łatwością w etapie czwartym zamienione zostaną na sprzedaż.

4. Sprzedaż to ostatni etap związany ze sprzedażą i zarazem pierwszy budowania lojalności klienta i doprowadzenia do ponownej sprzedaży.

Konstrukcja lejka bywa różna i wynika ze specyfiki działania firmy i branży, natomiast lead sprzedażowy występuje w nim zawsze. Proste w obsłudze narzędzie do zarządzania leadami nie pozwoli na pozostawienie potencjalnego klienta samemu sobie.

Moduł PageEditor do zarządzania leadami.

Moduł zarządzania leadami to prosta aplikacja zoptymalizowana na urządzenia mobilne, której zadaniem jest porządkowanie spływających danych, przyjęcie ich do wiadomości przez wyznaczonych od tego pracowników i dalsza dystrybucja informacji, celem zamiany każdej informacji o kliencie na lead sprzedażowy.

Poza tabelarycznym zestawieniem spływających danych zawiera statystyki dotyczące ilości spływających leadów, najpopularniejszych źródeł i ranking osób, które je obsługują.

Moduł najczęściej wdrażany jest w firmach w których system ERP lub CRM jest albo skomplikowany, mało skalowalny lub ma ograniczone możliwości integracji. Moduł staje się swoistym łącznikiem (hubem) umożliwiającym integrację innych systemów i automatyzację przesyłanych danych np. do sytemu CRM lub marketing automation.

Moduł zarządzania leadami najczęściej obsługuje:

  • leady pochodzące z formularzy na stronach WWW,
  • leady sprzedażowe pochodzące z formularzy kontaktowych,
  • leady sprzedażowe pochodzące z LandingPage promocji,
  • leady sprzedażowe pochodzące z targów, imprez i sympozjów.

Przykłady zastosowania u klientów korzystających z PageEditor:

  • Wiązary Burkietowicz – wdrożenie do wszystkich formularzy w serwisach internetowych należących do firmy,    
  • B|Braun Avitum – wdrożenie do wszystkich formularzy w serwisach internetowych firmy,
  • Deceuninck (marka Twinson) – wdrożenie do potrzeb zarządzania leadami sprzedażowymi podczas kampanii reklamowej.

Jesteśmy dla Ciebie 24/7/365

Opowiedz nam o swoim projekcie, a zajmiemy się nim od A-Z.

NAPISZ DO NAS Najważniejsze zastosowania PageEditor