Portal internetowy z systemem CMS

Rozwijaj portal internetowy tak szybko, jak tylko chcesz. Przy pomocy PageEditor usprawniaj pracę nad dużą ilością artykułów, grafik i treści multimedialnych. Wielopoziomowy podział ról redaktorów oraz system powiadomień o treściach „do akceptacji” gwarantuje, że współpraca zespołu redakcyjnego będzie przebiegała płynnie i bez zgrzytów.

Co to jest portal internetowy?

Serwis WWW o bardzo dużej ilości treści oraz szerokiej tematyce nazywany jest portalem internetowym. Ze względu na tematykę lub grupy odbiorców portale internetowe dzielimy na:
portale horyzontalne - prezentujące treści o najszerszej tematyce, nastawione na masowego odbiorcę popularnych aktualnie tematуw. Zaliczyć do nich możemy polski Onet.pl lub Wp.pl
- portale wertykalne, inaczej nazywane wortalami lub portalami tematycznymi - to serwisy WWW skupione bardzo szeroko wokół jednego tematu, ale mające na celu pozyskanie szerokiej grupy odbiorców. Przykładem takiego serwisu WWW jest portal dotyczący filmu pod adresem filmweb.pl,
- portale firmowe - serwisy WWW zawierające najważniejsze informacje o firmie, których odbiorcą jest otoczenie zewnętrzne oraz wewnętrzne,
- Extranety - to platformy zamknięte dla odbiorcy masowego a przeznaczone dla wybranych grup, posiadających hasło dostępowe.

Portal internetowy z CMS PageEditor

Rozwiązanie PageEditor do zarządzania portalem internetowym opiera się na ponad 150 funkcjonalnościach głównych CMS PageEditor oraz funkcjonalnościach zawartych w modułach dodatkowych. Funkcjonalności te służą przede wszystkim do szybkiej edycji treści przez wielu redaktorów oraz bezpiecznej, wielopoziomowej akceptacji tworzonych treści. Wersjonowanie każdego wpisu to wentyl bezpieczeństwa, jeśli w treści portalu wkradnie się błąd lub zostaną opublikowane przedwcześnie. Automatyczne powiadomienia o konieczności zaakceptowania nowej lub zmienionej treści artykułu, wysyłane na adres e-mail uprawnionych do publikacji użytkowników, znakomicie automatyzują pracę redakcji portalu.

Wdrożenie systemu CMS do portalu

Wdrożenie portalu internetowego lub wortalu nie różni się niczym szczególnym od wdrożenia systemu CMS do serwisu internetowego. Tak jak każdy projekt również to wdrożenie poprzedzane jest zawsze wnikliwą analizą przedwdrożeniową, podczas której określamy lub weryfikujemy potrzeby biznesowe klienta, oczekiwania funkcjonalne i specyfikację techniczną. Na tej podstawie weryfikujemy możliwości PageEditor z oczekiwaniami klienta i podejmujemy decyzję, czy jesteśmy w stanie obsłużyć zarządzanie treścią portalu internetowego przy pomocy podstawowych funkcjonalności, czy istnieje konieczność napisania modułów dedykowanych.

Moduły funkcjonalne do zarządzania portalem

Lista funkcjonalności PageEditor jest ogromna i znaleźć ją możecie w dziale Funkcjonalności Co ważne w przypadku projektów informatycznych, to gotowy zestaw funkcjonalności do zastosowania, więc nie musicie ich dokumentować i testować, ponieważ wdrożone są w dziesiątkach innych projektów i działają wszędzie tak samo poprawnie. Jeśli okaże się, że Wasz portal wymaga dodatkowych funkcjonalności, możecie skorzystać z modułów dodatkowych. Spośród wielu, najczęściej stosowane we wdrożeniach portali internetowych są :
1. moduł do zarządzania tagami,
2. moduł tagowania artykułów,
3. moduł zarządzania użytkownikami,
4. moduł zarządzania wersjami językowymi,
5. moduł zarządzania reklamami,
6. moduł zarządzania lokalizacjami na Google Maps,
7. moduł do pozycjonowanie SEO Plus,
8. moduł zarządzania strefami chronionymi.

Etapy wdrożenia systemu CMS do portalu internetowego

Wdrożenie systemu CMS do portalu internetowego składa się z następujących etapów:
1. przygotowanie architektury informacji portalu,
2. przygotowanie specyfikacji wymagań portalu w której zawarta jest dokumentacja funkcjonalna, użytkownika oraz dokumentacja informatyczna,
3. wdrożenie systemu CMS do portalu internetowego,
4. testowanie wdrożonego systemu CMS i portalu internetowego w środowisku testowym,
5. szkolenie pracowników klienta z obsługi systemu CMS,
6. uruchomienie serwisu WWW na serwerze docelowym klienta,
7. pozycjonowanie oraz promocja.

Rozwój portalu internetowego

Mamy świadomość, że dla wielu z Was uruchomienie portalu internetowego kończy współpracę z firmą wdrożeniową. W przypadku mniejszych projektów, których czas życia jest krótki, czyli do 2-6 miesięcy, takie rozwiązanie może mieć sens, natomiast w przypadku projektów, które budowane są na dłużej niż pół roku, a ich celem jest generowanie ruchu, zainteresowania klientów i sprzedaż, zalecamy podpisanie umowy wychodzącej poza wsparcie techniczne projektu.

Wsparcie techniczne dla portalu internetowego

W przypadku wdrożenia systemu CMS PageEditor i wyboru jednego z 3 pakietów abonamentowych, klienci nie muszą obawiać się o aktualizacje systemu zarządzania treścią, jego bezpieczeństwo oraz o działanie serwisu lub strony WWW. Wszystko otrzymują w jednym pakiecie, skrojonym do różnych potrzeb klientów.

Jesteśmy dla Ciebie 24/7/365

Opowiedz nam o swoim projekcie, a zajmiemy się nim od A-Z.

NAPISZ DO NAS Najważniejsze zastosowania PageEditor