Moduł do zarządzania wersjami językowymi

Zarządzaj z jednego miejsca treściami wszystkich wersji językowych serwisu WWW. Usprawnij pracę redaktorów i skróć czasy tworzenia nowej strony w wersji językowej do 2 sekund. Skorzystaj z modułu do zarządzania wersjami językowymi.

Zastosowanie modułu zarządzania wersjami językowymi

Serwis WWW w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim czy francuskim to okno na świat i szansa na rozwój firmy. Moduł wdrażany jest najczęściej w firmach o aspiracjach międzynarodowych, których serwis WWW jest w kilku lub kilkunastu wersjach językowych. Sposób działania modułu jest na tyle prosty, że nie wymaga wiedzy technicznej a zaledwie redaktorskiej. Wdrożenia realizowane są najczęściej dla firm:
tworzących duże ilości treści w jednym języku, które tłumaczone są na jeden lub kilka innych języków,
tworzących treści dedykowane dla wybranych rynków,
tworzących treści dedykowane dla rynków posługujących się wybranym językiem.

Korzyści wdrożenia modułu zarządzania wersjami językowymi

Możemy przyjąć dwie kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia modułu. Pierwsza to automatyzacja procesu tworzenia i kopiowania treści do wielu wersji językowych przy zachowaniu podobnego zakresu i układu treści. Druga korzyść to organicznie do minimum możliwości popełnienia błędu przez redaktorów podczas kopiowania tej samej treści do kilku serwisów WWW.

Funkcjonalności modułu zarządzania wersjami językowymi

Moduł zarządzania wersjami językowymi realizuje specyficzne funkcjonalności, które nie są dostępne w standardowej wersji PageEditor. Najważniejsze funkcjonalności przydatne w wielojęzycznych serwisach WWW to:
tworzenie nowej strony WWW w wybranej wersji językowej,
kopiowanie strony WWW do wybranych wersji językowych,
przypisanie nowej strony w odpowiednim miejscu struktury serwisu WWW w wybranej wersji językowej,
nadanie statusu „Do akceptacji” wszystkim nowo utworzonym stronom w wersjach językowych,
wysłanie automatycznego powiadomienia do Administratora o nowej stronie wymagającej redakcji lub akceptacji.

Dla redaktorów serwisu WWW mechanizm działania jest bardzo prosty w użyciu. Podczas zapisywania nowo utworzonej strony WWW, użytkownik zaznacza te wersje językowe, do których artykuł powinien zostać skopiowany. Po zapisaniu artykułu w wybranych wersjach językowych tworzony jest automatycznie nowy element struktury wraz z zawartością. Publikacja strony w wersjach językowych jest możliwa po weryfikacji treści i zmianie statusu strony na "Aktualna".

Proces i czas wdrożenia modułu

Moduł jest standardowym rozwiązaniem, którego wdrożenie jest oparte o wypracowany przez wiele lat wdrożeń workflow. Czas uruchomienia modułu zależy od ilości wersji językowych. Standardowy czas wdrożenia modułu zamyka się w 10-15 dniach roboczych wraz z formalnościami i wdrożeniem. Szkolenie z obsługi modułu odbywa się online i trwa około 10-15 min. 

Cena wdrożenia modułu zarządzania wersjami językowymi

W związku z rozwojem CMS PageEditor i dodawaniem kolejnych funkcjonalności do programu cena wdrożenia modułu ulega zmianie. Zapytaj o aktualny cennik korzystając z adresów e-mail dostępnych na stronie Kontakt.

Przykłady wdrożenia:
• Kreisel Technika Budowlana – 7 wersji językowych,
• Kreisel Litwa – 2 wersje językowe,
• Decora SA – 5 wersji językowych,
• Vidella – 4 wersje językowe,
• Cargill (LNB) – 2 wersje językowe,
• Interflex Polska – 2 wersje językowe,
• KRISPOL – 14 wersji językowych,
• Unity Line – 4 wersje językowe,
• Korner – 5 wersji językowych,
• Pompax - 2 wersje językowe.

Jesteśmy dla Ciebie 24/7/365

Opowiedz nam o swoim projekcie, a zajmiemy się nim od A-Z.

NAPISZ DO NAS Najważniejsze zastosowania PageEditor